Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY do programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+”.
Pamiętaj, żeby zaświadczenie było przygotowane na odpowiedni Record Date – 1. dzień miesiąca, w którym wypełniasz formularz. Żeby zgłoszenie do UNIMOT Klub+ było skuteczne należy to zrobić do 14. dnia miesiąca.

W przypadku osoby nieposiadającej PESEL – inny numer identyfikacyjny


Wszystkie zwroty pisane w Formularzu wielką literą, o ile w jego treści nie wskazano inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. ustanowionego pod nazwą „UNIMOT KLUB+.

Załącz plik: Zaświadczenie o posiadanych akcjach (należycie sporządzony i autoryzowany przez Twój dom maklerski dokument, pozwalający w sposób jednoznaczny i niewątpliwy na formalne zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu posiadania akcji).
Obsługiwane formaty plików - PDF, PNG, JPG, TIF
Maksymalna wilkość wszystkich załączników to 10MB

Nie wybrano plików

1. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+”
2. Dobrowolna zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
3. Dobrowolna zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych